Team

Kreft, Wehage & Schwackenberg
v.l.n.r.: Andreas Wehage, Ferdinand Wehage, Katja Schwackenberg, Heinz-Wilhelm Kreft, Christian Freericks, Jan Boekhoff